Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola - Koniecpol Zamkowa 27

Koniecpol 21.01.2009 r.

Przyjaciel natury

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole postanowiło przystąpić do programu organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia oraz firmę Tymbark - "Zostań przyjacielem natury"

Celem programu jest nauka dzieci od najmłodszych lat szacunku do otaczającego je świata oraz budzenia w dzieciach wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody.

Program ten promuje szereg działań, za realizację których przyznawane są punkty. Należy uzyskać co najmniej 150 punktów aby zdobyć zaszczytny tytuł " Przyjaciele natury"

Mamy nadzieję, ze komisja oceniająca działania przyzna naszej placówce ten honorowy tytuł. Do tej pory zrealizowaliśmy następujące zadania:

W II półroczu planujemy jeszcze wykonać następujące działania:

Mamy nadzieję, że realizowane przez nas treści przyczynią się do podniesienia świadomości ekologicznej zarówno nas - wychowawców jak i naszych wychowanków i ich rodziców.

Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się uzyskać dla naszego przedszkola ten zaszczytny tytuł " Przyjaciele natury". Dziękujemy rodzicom, za to, że pozytywnie przyjęli nasz pomysł o przyłączeniu się do programu oraz za wspieranie nas w realizacji tego przedsięwzięcia zarówno dobrym słowem jak i konkretnym działaniem.

Przyroda to życie, także nasze, bądźmy więc wszyscy odpowiedzialni za jej stan na co dzień.

Koordynator programu w Przedszkolu Nr 2
Urszula Nowak