02.03.2015 r.


Rada Seniorów

"Miej czas dla innych - nie przechodź obojętnie obok,
miej czas dla innych, nim przyjdzie czas...
gdy przy sobie nie znajdziesz nikogo"


Dnia 24 lutego 2015roku odbyło się pierwsze spotkanie wyłaniające Radę Seniorów miasta Koniecpola. Jest to organ społeczny, którego celem jest służenie ludziom starszym, reprezentowanie ich interesów wobec władz miasta. To organ doradczy, opiniodawczy ściśle współpracujący z władzami miasta. Rada Seniorów pomagać będzie w aktywizacji osób starszych, przełamywaniu marginalizacji seniorów, promocji zdrowia, dostępie do edukacji i kultury. 7 osobowy zespół informował będzie społeczność seniorów o działaniach podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz osób starszych w Koniecpolu.

W skład Rady Seniorów weszli:

Członkowie:

Zawadzka Danuta