Koniecpol, dnia 03.09.2007

KONIECPOLSKI  RATUSZ

"W mieście Koniecpolu, leżącym w Województwie Kaliskiem, wystawiony był za Rządu Pruskiego dom murowany na pomieszczenia Komory Pogranicznej. Dom ten w roku zeszłym spłonął ogniem wraz z całą połacią Rynku, przy której exystował, że jednak był asekurowany w Towarzystwie Ogniowym przyznana przeto została bonifikacya w sumie złotych polskich 10740 - które po doniesieniu Dyrekcja Towarzystwa Ogniowego zostanie do zarządzenia na budowę. Gdy Miasto Koniecpol przestało być pogranicznym, a pomieszczenie Exaktora ......... tak znacznego gmachu nie wymaga, Miasto zaś wcale nie ma Ratusza, przeto Dziedzic tego miasta Michał hr. Potocki podał do Komisji Rządowej wniosek aby za ... (?) Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu użyczyła mu zezwolenia aby w miejscu Domu Skarbowego mógł wystawić Ratusz, który Exaktor i Burmistrz z kancelaryami swemi wygodne mieli pomieszczenia."

...................

"Dziedzic deklaruje ponieść wszelkie koszta przeszło 15000 złotych polskich wynoszące a to z powodu jakie dobra jego mu dostarczają.".

Był to cytat z pisma Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji do Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu z dnia 4 lutego 1823 roku. Pożar zaś strawił rynek wraz z większością ulic w dniu 10 lipca 1822 roku. W archiwum znajdują sie jeszcze listy hr. Potockiego opisujące to zdarzenie oraz zawierające plany odbudowy ( wyprostowanie ulic rynku, budowa ratusza). Nie cytuje ich z uwagi na trudności z rozszyfrowywaniem.
A oto riposta ówczesnych władz z dnia 10 maja 1823 roku:

"W imieniu
NAYJAŚNIEYSZEGO  ALEXANDRA   I
Cesarza Wszech Rossyjj, Króla Polskiego ect. ect. ect.
Xiąże Namiestnik Królewski w Radzie Skarbu

Zważając iż niezachodzi nateraz żadna potrzeba resteuracyi Domu Skarbowego murowanego w mieście Koniecpolu Księstwie Kaliskiem za byłego Rządu Pruskiego na umieszczenie w nim Komory przygranicznej wystawionego, a w roku zeszłym pogożałego. W przychyleniu się do przedstawienia Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu z dnia 10 kwietnia rb. Nr 9,496 i 7,548 postanowiamy i stanowimy:

Art 1

Dom, grunty wraz z funduszem z Kasy Towarzystwa Ogniowego za pogorzelonego przynależącym ma być przez Publiczną Lictacyę na Dziedzictwo sprzedanym, z włożeniem obowiązku na przyszłego posiadacza, wystawienia na tymże samem mieyscu innego Domu lub wyresteurowanie dotychczasowego.

Art 2

Wykonanie ninieyszego Postanowienia Komisyi Rządowej Przychodów i Skarbu polecamy.

Działo się to w Warszawie na posiedzeniu Rady Administracyjnej dnia 6 maja 1823 roku.
( sześć podpisów nieczytelnych)"

A dziś, wprawdzie nie na rynku mamy obszerny ratusz. Ale ilu z nas jeszcze pamięta od kiedy istnieje i komu go zawdzięczamy.

LiW

Literatura: A.G.A.D. Warszawa Kom. Rząd. Spraw Wewn. Syg. Akt 986