Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola - Koniecpol Zamkowa 27 Mogiła

Koniecpol, 5.02.2008

Rodem z Koniecpola

To nie my koniecpolanie, ale Pan Jean Adamski odnalazł nas za sprawą pewnej starej fotografii, którą zamieściliśmy na stronie Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola. Oczywiście, nie trafiłaby tam, gdyby nie pomysł utworzenia na stronie kącika pt. "Galeria starej fotografii".

Na zdjęciu Wacław Kochański i jego żona Apolonia Kochańska zd. Wąsowska - foto U. Nowak

Powszechnie wiadomo, że nic nie dzieje się przypadkowo, więc przyjmijmy, że Ktoś to dokładnie zaplanował i tak musiało być. A dokonało się to wszystko dzięki światowej sieci internetowej. Nie przypuszczaliśmy, że obejrzy to ktoś, kto mieszka setki, tysiące kilometrów od Koniecpola, gdzieś w rejonie paryskim. Ktoś, kto w swoich zbiorach posiada identyczną fotografię - patrz foto wyżej. Tą osobą jest Jan Adamski, którego korzenie sięgają naszego miasta, który obecnie nosi dźwięczne imię Jean. Urodził się wprawdzie w Warszawie, w 1937 roku, ale w jego żyłach płynie koniecpolska krew. W 1963 r. wraz z żoną wyemigrował do Francji. Ma trzech synów, jest na emeryturze, interesuje się genealogią Adamskich - i słusznie, bo o swoich przodkach wypada wiedzieć wszystko...

Adamscy (dawniej Adamczyki lub Jadamczyki) związani są z historią Koniecpola co najmniej od końca XVI wieku. Są na to dowody, najstarsze dotyczą Felicisia (czyli Szczęsnego) Adamczyka, szewca z Nowopola i sięgają pierwszych lat XVII wieku. Szczęsny był świadkiem na chrztach i ślubach. Przez wieki Adamscy brali czynny udział w życiu miejscowej społeczności. Weszli w koligacje zapewne ze wszystkimi starymi rodami koniecpolskimi - Nowakowskimi, Margasińskimi, Smarzyńskimi, Krywultami, Franiaszami. Dziadek Pana Jana Adamskiego urodził się w Koniecpolu w 1884 roku, a zmarł już w Warszawie. Pra-pra dziadek Roch Adamski urodził się 13.08.1805 roku, oczywiście w Koniecpolu. Wg jego prawnuka Brunona Adamskiego mieszkającego w Baltimore (USA) Roch zmarł około 1861 roku. Józef Adamski (1887-1977r., syn Józefa Adamskiego - tego z tablicy kościelnej, patrz niżej), który wielokrotnie spędzał wakacje na Wąsoszu u ciotki Ewy Smarzyńskiej, cóki Rocha Adamskiego, tak pisał w jednym z listów:

"Dziadek ś.p. Roch, po panującej w Koniecpolu cholerze, postawił około 1850 r. kapliczkę, na wzgórku - jeszcze w dobrym stanie - zaraz za miastem na rozdrożu."

Tak, przez tegoż Rocha Adamskiego - Obywatela miasta Koniecpola - została ufundowana kapliczka św. Rocha znajdująca się przy ulicy T. Kościuszki. Potwierdzają to zapisy w Kronice Parafialnej o czym dowiedzieliśmy się dzięki uprzejmości proboszcza parafii św. Trójcy - księdza Czesława Bodziocha. Zastanawiająca jest data fundowania kapliczki wymieniona w tym dokumencie - 1885 rok. Roch Adamski (wg Brunona) już wtedy nie żył, więc jak było naprawdę? Trudno dociec po latach, jedno jest pewne - kapliczka św. Rocha to dzieło Rocha Adamskiego. Reszta osnuta jest intrygującą mgiełką tajemniczości.

Kapliczka św. Rocha przy ul. T. Kościuszki (dawnej Lelowskiej) - foto L. Skórkowski

Kapliczka od początku swego istnienia poświęcona była św. Rochowi, opiekunowi zwierząt domowych i patronowi od chorób zaraźliwych - morowego powietrza, tj. dżumy, cholery, czarnej ospy, tyfusu, itp. Postać św. Rocha była bardzo czczona w dawnych wiekach, również w naszym kraju, w naszej okolicy, gdzie zarazy zbierały wielkie żniwo. Świadczą o tym zachowane do dziś świątynie pod jego wezwaniem, przydrożne kapliczki, zwłaszcza w miejscach, gdzie grzebano zmarłych na różne zarazy. Kapliczka św. Rocha wystawiona za sprawą Rocha Adamskiego potwierdza tą regułę. Jeszcze raz zacytujemy Józefa Adamskiego:

"W czasie epidemii wymarło tak miasteczko, że pozostało (w 1850r.) tylko 8 rodzin, w tym nasza."

Wnętrze kapliczki św. Rocha - foto U. Nowak
Obraz św. Rocha - foto L. Skórkowski

Czy to jedyne pamiątki jakie po sobie pozostawił ród Adamskich w Koniecpolu? Oczywiście, że nie, np. w kościele pod wezwaniem św. Trójcy można znaleźć pamiątkową tablicę poświęconą Józefowi Adamskiemu.

Tablica w kościele św. Trójcy - foto J. Zakrzewski

Dociekliwi znajdą pewnie jeszcze nie jedną pamiątkę po rodzie Adamskich, który opuścił Koniecpol przed 1900 rokiem. Premier Donald Tusk zachęca teraz wszystkich do powrotów, więc może ...

Tymczasem w grudniu 2007r. Jean Adamski został przyjęty w poczet członków Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola. Mamy nadzieję, że razem uda nam się wyjaśnić tajemnice kolejnych fotografii, być może znaleźć nowe koligacje rodzinne, odsłonić to co patyna lat przykryła.

Urszula Nowak
Jerzy Zakrzewski