Czem dla nas jesteś?...

[...] Młodości! Kwiecie życia i duszy uciecho!
Jednakaś jest w pałacach i pod wiejską strzechą,
Bo czas nie zatarł jeszcze twych jasnych poglądów,
I nie wszczepił w twą duszę wrogich bliźnim prądów.

Ty jesteś i zostaniesz jasną gwiazdą życia,
Co prowadzi każdego dzieckiem od powicia,
A gdy starość zasnuje wszystko szarym cieniem,
Ty jedna pozostaniesz, jaśniejszym wspomnieniem.

Franek z Prądnika (Gazeta Tygodniowa 5.08.1934 r. Rok V nr 32)

ZAPROSZENIE


31 maja 2008 roku o godz. 10.00

w Zespole Szkół przy ulicy Szkolnej 17

odbędą się

uroczyste obchody z okazji 55 - lecia powstania

Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniecpolu.

Z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów, nauczycieli, pracowników szkoły i tych, którzy w jakikolwiek sposób czują się z Dwójką związani.

Od godziny 16.00 organizatorzy zapewniają możliwość skorzystania z bufetu i dobrą zabawę przy zespole muzycznym w parku obok Ośrodka Kultury przy ulicy Zamkowej.

Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Uczniowie
Zespołu Szkół
Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Piłsudskiego
Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego

Nie można tworzyć sobie starych przyjaźni
Tylu trudnych godzin przeżytych razem,
Nie ma ceny skarb tylu wspomnień,
Tylu waśni, pojednań, porywów serca.
Takie przyjaźnie są nieodtwarzalne.

A. de Saint Exupery