11.11.2008 r.

Narodowe Święto Niepodległości


- polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austro-Węgry, Prusy i Rosję. Było najważniejszym świętem państwowym II Rzeczpospolitej. Jak obchodzono to święto w Koniecpolu w 1928 roku możemy się dowiedzieć czytając Gazetę Koniecpolską z roku 1929:

W ostatnich tygodniach jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej parafii był dzień 11 listopada. Dzień ten jako 10-ą rocznicę niepodległości Ojczyzny parafia nasza obchodziła uroczyście. Rano o godzinie 7-ej z wieży kościelnej została odegrana pobudka. O godz. 11-ej rozpoczęło się uroczyste dziękczynne nabożeństwo. Kościół był wypełniony wiernymi. W głównej nawie przed Wielkim Ołtarzem ustawili się przedstawiciele Magistratu z burmistrzem Wł. Sikorskim i Gminy z wójtem Kościańskim na czele, jak również przedstawiciele miejscowych cechów. Przybyła też Straż Pożarna miejska z orkiestrą i sztandarem, Straż pożarna ze Starego Koniecpola oraz młodzież szkół powszechnych ze sztandarami i chorągiewkami. Przed sumą ks. Proboszcz wygłosił kazanie o zmartwychwstaniu Ojczyzny i wdzięczności należnej Bogu za wolność i niepodległość; po kazaniu wezwał parafian, aby tę wiekopomną chwilę uczcili żywym pomnikiem w postaci zapoczątkowania budowy 7-io klasowej szkoły powszechnej. Podczas sumy chór kościelny w towarzystwie orkiestry wykonał pod batutą p. A. Nowaka piękne śpiewy.

Po sumie przy biciu we wszystkie dzwony zostało odśpiewane dziękczynne Te Deum, a następnie odmówiona została modlitwa za Ojczyznę i odśpiewany hymn "Boże coś Polskę", poczem przy dźwiękach orkiestry wyruszyła dziękczynna procesja ze sztandarami na cmentarz grzebalny. Tutaj ks. Proboszcz dokonał aktu poświęcenia dębowego krzyża na grobie powstańców , a miejscowy lekarz dr. Rathel wygłosił okolicznościowe przemówienie, dziatwa zaś szkolna pod kierunkiem p. Olczykowej odśpiewała pieśń "Nad mogiłą żołnierza".

Po powrocie do kościoła odbyła się uroczysta akademia na sali parafialnej. Zebranie zagaił radny miasta Wł. Bogobowicz. Po odśpiewaniu przez obecnych jednej zwrotki hymnu "Boże coś Polskę", ks. Proboszcz wygłosił dłuższe przemówienie, w którym zobrazował wypadki towarzyszące zmartwychwstaniu Ojczyzny i dzieje 10 lat naszej niepodległości. Przemówienie swe zakończył okrzykiem na cześć Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, Prezydenta Państwa i Naczelnego Wodza. Nadto na wniosek ks. Proboszcza zebrani podjęli jednomyślnie rezolucję o następującej treści:

"Obywatele miasta i parafii Koniecpol zebrani na uroczystej akademii w Sali parafialnej w dniu 11 listopada 1928 roku jako 10-ą rocznicę odzyskania Wolnej i Niepodległej Ojczyzny, na uczczenie tej wiekopomnej chwili postanawiają w dniu dzisiejszym zapoczątkować ufundowanie w Koniecpolu żywego pomnika w postaci budowy szkoły 7-io klasowej, jako najbardziej palącej potrzeby dla żyjącego społeczeństwa. Pierwsza ofiara na ten cel wpłynęła od inicjatora tej myśli ks. Proboszcza Dembczyka z tacy zebranej w tym dniu na uroczystem nabożeństwie w kwocie 50 zł. Druga ofiara wpłynęła od Macierzy Szkolnej ze zbiórki w tym dniu przez Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w kwocie 30 zł. Dalszą akcję w tym kierunku zebrani parafianie na wniosek ks. Proboszcza powierzają burmistrzowi miasta, aby utworzył odpowiedni Komitet dla poczynienia dalszych starań".

Na powyższy cel po zebraniu wpłynęły dobrowolne ofiary od następujących osób:

Po przemówieniu ks. Proboszcza Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej pod kierunkiem pań z Patronatu Frankowskiej i Zalewskiej wystąpiło z deklamacjami i śpiewami. Popisy młodzieży wypadły pięknie i imponująco. Nastrój był podniosły i radosny. Zakończono akademię odśpiewaniem roty Konopnickiej. Wieczorem tegoż dnia młodzież szkolna pod kierunkiem miejscowego nauczyciela urządziła uroczyste przedstawienie poprzedzone śpiewami i deklamacjami. Sala była również wypełniona pod brzegi. Popisy dziatwy szkolnej wypadły pięknie, czego dowodem były huczne oklaski.

Dnia 2 grudnia pod przewodnictwem burmistrza Wł. Sikorskiego odbyło się zebranie organizacyjne Komitetu budowy szkoły. Po utworzeniu się Komitetu postanowiono zwołać na niedzielę 9 grudnia po sumie ogólne zebranie obywateli całej parafii celem zaznajomienia szerszego ogółu z potrzebą poparcia inicjatywy z dn.11 listopada.

Tak uczczono Święto Niepodległości w 1928 roku. W 2008 roku również uroczyście będziemy obchodzić tę ważną rocznicę dla wszystkich Polaków. Oto harmonogram uroczystości:

Jerzy Zakrzewski

Żródło:
materiały pozyskano dzięki uprzejmości Leszka Skórkowskiego.