20.11.2008 r.

Jeszcze jeden listopad...


Wspomnij cośmy cierpieli pod chłostą tych mocarzy
A duchaśmy nie dali.

Juliusz Słowacki

W naszej miejscowości uroczystości związane z 90 rocznicą odzyskania niepodległości rozpoczęły się od złożenia wiązanek pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego - patrona Zespołu Szkół w Koniecpolu - przez przedstawicieli szkół, zakładów pracy, instytucji.

11 listopada o godzinie 16. 00 w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny, po której w Domu Kultury uczniowie Zespołu Szkół nr 2 zaprezentowali montaż słowno - muzyczny. Jego tematem przewodnim była Ojczyzna.

Na akademię przybyły władze samorządowe na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Koniecpol, p. Józefem Kałużą, radni powiatowi, przedstawiciel szkół, zakładów pracy i instytucji.

Wszyscy byliśmy mile zaskoczeni, iż na uroczystość przybyła tak liczna rzesza koniecpolan, wśród których była także młodzież z Ukrainy goszcząca w naszej szkole.

Występy rozpoczęły się od przemówienia Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, który znaczną część swojego wystąpienia poświęcił patriotyzmowi lokalnemu dawniej i dziś. Następnie orkiestra dęta działająca przy Zespole Szkół nr 2 pod dyrekcją p. Krzysztofa Witczaka wykonała wiązankę pieśni patriotycznych. W dalszej kolejności rozpoczął się montaż słowno - muzyczny przygotowany przez panie Edytę Bukowską i Ewę Marcjan, chór poprowadziła p. Lidia Waluch.

Tłem do występów był pokaz multimedialny przygotowany przez panie Edytę Bukowską i Kingę Bobrowską. Na zakończenie, gdy chór wykonywał piosenkę Tu jest twoje miejsce, tu jest twój dom, publiczność obejrzała fragmenty filmu Koniecpol z lotu ptaka pochodzące z prywatnych kronik rodzinnych p. Andrzeja Wójcika. Mieszkańcy mogli przekonać się, jak zmienił się Koniecpol od roku 1991.

I tak od historii Polski przeszliśmy do historii naszej małej Ojczyzny, bowiem myślimy globalnie, ale żyjemy i pracujemy lokalnie.

Po występach młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 w Koniecpolu wystąpił zespół instrumentalno - wokalny pod kierownictwem p. Iwetty Zawadzkiej oraz zespół wokalny działający przy Domu Kultury w Koniecpolu.

Odzyskanie niepodległości to święto radosne. Owszem, nie należy zapominać o tych, którzy przelewali krew, abyśmy byli wolni, abyśmy mogli mówić Polska, ale powinniśmy także umieć cieszyć się z tego, że dziś żyjemy w wolnym i niepodległym kraju.

dr Edyta Bukowska
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego
w Koniecpolu

Zdjęcia Zbigniew Bukowski