Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola Koniecpol Zamkowa 27

Koniecpol, 12.04.2007 r.

Zwycięzcy konkursku

"Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie".

     W dniu 11 kwietnia 2007 r. Jury w składzie: Danuta Zawadzka, Leszek Skórkowski, Roman Hyla dokonało oceny prac, które wpłynęły na konkurs fotograficzny pt. : "Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie". Po wnikliwej analizie Jury postanowiło przyznać:

W kategorii Gimnazjaliści:

  1. miejsce - Grzegorz Koćwin
  2. miejsce - Anna Macher
  3. miejsce - Magdalena Kowalczyk

Są to uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 2 im. Józefa Piłsudskiego .

W kategorii Szkół średnich:

  1. miejsce - Agata Adamowicz
  2. miejsce - nie przyznano
  3. miejsce - nie przyznano

Wyróżnienie otrzymują uczennice liceum: Aneta Pokorska i Kamila Matysek z Zespołu Szkół im. płk Z. Chmieleńskiego.

W kategorii Dorosłych:

  1. miejsce - Pan Dawid Piątkiewicz
  2. miejsce - Pan Wojciech Skrobich
  3. miejsce  - nie przyznano

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu.

Nagrodzeni zaproszeni zostaną na uroczystości związane z Dniami Koniecpola 1-3 czerwca br. i oficjalnie uhonorowani nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola.

W imieniu Zarządu TPK

Prezes Danuta Zawadzka

Wkrótce zaprezentujemy najciękawsze rozwiązania konkursu.