21.05.2013 r.


Radosny plac zabaw na Osiedlu
-
Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola dzieciom.

Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola finalizuje projekt "Radosny plac zabaw na Osiedlu - Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola dzieciom" realizowany w ramach programu Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Całość inwestycji zamyka się w kwocie 31 046,83 zł., na którą składają się pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej - w kwocie 24 848,46 oraz wkład własny Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola w postaci przygotowania i zagospodarowania terenu na kwotę 6 198,37 zł. Prace nad projektem trwały od maja 2012r. (złożenie wniosku), do końca maja 2013r. Wybudowanie "Radosnego placu zabaw" było również możliwe dzięki pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu, który udostępnił TPK teren na tzw." księżym polu" na okres 6 lat do 16 maja 2018 roku. Tak poważna inwestycja nie byłaby możliwa bez pracy społecznej członków i sympatyków TPK. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły naszą inicjatywę i w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania placu zabaw.

"Radosny plac zabaw na Osiedlu" to obiekt małej infrastruktury turystycznej składający się z sześciu urządzeń:

Wszystkie urządzenia są bezpieczne, funkcjonalne i trwałe a materiały z których są wykonane odznaczają się najwyższą estetyką i jakością. Posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Ponadto objęte są gwarancją producenta, który zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz konserwację i przegląd.

Dodatkowo poza projektem z środków własnych Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola oraz z pieniędzy od sponsorów została wykonana dla dzieciaków ogromna piaskownica, teren nawieziony piaskiem, ogrodzona jedna strona placu oraz przeprowadzone zostały prace upiększające - zasadzona roślinność.

Plac zabaw przyczyni się do wzrostu poziomu aktywności ruchowej oraz bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci z osiedla i wpłynie na szeroko rozumiane bezpieczeństwo mieszkańców, bowiem teren na którym powstał plac zabaw był kiedyś miejscem spotkań marginesu społecznego. Ponadto plac zabaw uatrakcyjni i wzbogaci ofertę rekreacji i wypoczynku dla dzieci z osiedla oraz przybywających do Koniecpola turystów.

Uroczyste otwarcie nastąpi 1 czerwca 2013 roku o godzinie 15.00. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Koniecpola na "Piknik rodzinny", który zainauguruje działalność "Radosnego placu zabaw na Osiedlu". Dziękujemy sponsorom za ufundowanie upominków dla dzieci na Dzień Dziecka.

Krótka historia budowy placu zabaw w fotografii.

Teren przed rozpoczęciem prac.

Pierwsze prace porządkowe - wycięcie samosiejek, usunięcie korzeni, niwelacja terenu i zdemontowanie starego ogrodzenia.

Pierwszy czyn społeczny - sprzątanie terenu, sadzenie drzewek.

Montaż urządzeń na placu zabaw.

Prace wykończeniowe - montaż ogrodzenia i ławek.

Agnieszka Sobalak
- Prezes Zarządu TPK