Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola - Koniecpol Zamkowa 27

Koniecpol 15.12.2008 r.

PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ W UNII EUROPEJSKIEJMałe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą gospodarki UE. Stanowią 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw i zatrudniają około 75 mln ludzi.

Źródło: Eurostat, komunikat Komisji w sprawie nowoczesnej polityki MŚP na rzecz wzrostu i zatrudnienia (2005)

Sukces w biznesie wymaga treningu, dyscypliny i ciężkiej pracy, ale jeśli to Cię nie przeraża, to masz przed sobą morze możliwości.

David Rockefeller

W dniach 9/10 grudnia 2008r. Szkolny Klub Europejski uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, a prowadzonym przez mgr Adriannę Musialik - Tomczyk.

Szkolenie to miało na celu: wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej w powiązaniu z możliwościami, jakie stwarza członkostwo Polski w UE; rozwijanie możliwości adaptacji młodzieży do zmieniających się warunków rynku pracy, zwiększenie przedsiębiorczości wśród młodzieży; pokazywanie możliwych źródeł wiedzy i sposobów ich wykorzystania w celu przygotowania do udziału i funkcjonowania w otwartym europejskim rynku pracy; wypracowanie umiejętności autoprezentacji oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania się o pracę na poziomie rynku europejskiego; wsparcie zaplecza informacyjnego w szkołach pomocnego w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej w UE.

W trakcie zajęć młodzież poznała, między innymi, jakimi cechami powinien oznaczać się dobry przedsiębiorca, co należy zrobić, aby założyć przedsiębiorstwo - najpierw należy wybrać formę prawną. Na początku najprostszą, czyli indywidualną formę działalności.

Ponadto zostały omówione rodzaje działalności poza jednoosobową działalnością gospodarczą w Polsce takie, jak: spółki handlowe osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowa akcyjna; spółki handlowe kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne (z.o.o, S.A); spółki cywilne.

Następnie młodzież poznała siedem pierwszych kroków, jakie należy przedsięwziąć w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się działać na własny rachunek.

W skrócie wygląda to tak:

Koszt i kolejność czynności jakie należy wykonać przy zakładaniu działalności gospodarczej:

Następnym etapem naszego szkolenia było przedstawienie działalności gospodarczej w wybranych krajach Unii Europejskiej i Szwajcarii.

Jak podkreśliła pani Tomczyk, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską daje nam prawo do prowadzenia działalności na terenie innego państwa Wspólnoty. Prowadzenie działalności regulują przepisy poszczególnych państw. Jako zagraniczni przedsiębiorcy nie będziemy jednakże postawieni w sytuacji mniej korzystnej niż przedsiębiorcy krajowi. Krajowe regulacje dotyczące przedsiębiorców odnoszą się w takim samym stopniu do wszystkich przedsiębiorców na terenie danego państwa, bez względu na ich narodowość.

Tak więc przystąpienie Polski i innych krajów do Unii Europejskiej, otworzyło przed polskimi przedsiębiorcami możliwość konkurowania z przedsiębiorcami innych narodowości w dowolnie wybranym spośród państw Wspólnoty.

Uwaga!

Bardzo ważną kwestią w przypadku zakładania własnej działalności na trenie innych krajów Unii Europejskiej jest uznawalność wykształcenia.

Z dniem 1 stycznia 2009 roku Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej zmienia dotychczasową siedzibę. Nowym Adresem będzie:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30; 00-896 Warszawa

Podczas szkolenie uczniowie poznali zasady uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych za granicą, a także jakie są programy UE dotyczące szkolnictwa wyższego i jakie są rodzaje praktyk w instytucjach unijnych oraz gdzie szukać informacji na temat stażu i praktyki w instytucjach wspólnoty. Oto adresy:

Gdy podjęliśmy już ostateczną decyzję o założeniu własnej firmy, czas sporządzić biznesplan i wymyślić misję firmy. W trakcie szkolenia młodzież poznała więc także zasady pisania takiego planu.

Przedstawiciele Szkolnego Klubu Europejskiego uczestniczący w spotkaniu podzielą się teraz zdobytą wiedzą z uczniami w gimnazjum, planują także przeprowadzenie konkursu z tego właśnie tematu.

Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu
Opiekun SKE "Europol"
dr Edyta Bukowska