02.11.2014 r.


Nowa publikacja
Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola


Na przełomie listopada i grudnia ukaże się nowa książka TPK zatytułowana "Spacerkiem i rowerkiem po Ziemi Koniecpolskiej - przewodnik turystyczny wraz z mapą okolicy i planem Koniecpola oraz zestawem 8 widokówek".

Okolice Koniecpola i sąsiednich miejscowości sprzyjają turystyce pieszej, rowerowej i kajakowej. Mimo braku specjalnie wytyczonych ścieżek, proponujemy Państwu trasy rowerowe i piesze wiodące przeważnie asfaltowymi, wygodnymi drogami wśród pól, łąk i lasów, najczęściej z dala od natężonego ruchu samochodowego. Są to wycieczki o zróżnicowanym stopniu trudności. Nasze propozycje nie wyczerpują możliwości przemieszczania się po terenie gminy - są jedynie subiektywnym wyborem.

Książka "Spacerkiem i rowerkiem po Ziemi Koniecpolskiej - przewodnik turystyczny wraz z mapą okolicy i planem Koniecpola oraz zestawem 8 widokówek" pokazuje, jaki potencjał drzemie w naszym rejonie. Ukazuje piękno Ziemi Koniecpolskiej, jej walory turystyczne. Mamy nadzieję, iż przewodnik będzie dobrą formą promocji. Wydany w atrakcyjnej formie (1000 egzemplarzy, oprawa utwardzona, laminowana, format A5, papier kredowy, kolorowe zdjęcia, wraz z mapą gminy i planem Koniecpola oraz zestawem 8 widokówek) wzbogaci ofertę informacyjno - turystyczną naszego regionu.

Wydanie książki będzie możliwe dzięki finansowanemu przez Unię Europejską Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanemu przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów". Lokalna Grupa Działania "LGD - Region Włoszczowski" zaakceptowała do realizacji projekt Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola przygotowany przez Agnieszkę Sobalak, zatytułowany - Wydanie publikacji p.t. "Spacerkiem i rowerkiem po Ziemi Koniecpolskiej - przewodnik turystyczny wraz z mapą okolicy i planem Koniecpola oraz zestawem 8 widokówek".

Całkowity koszt projektu wynosi 22 287,89 zł. Wkład własny (praca twórcza członków TPK) wyceniona została na kwotę 4 432,89 zł. Dofinansowanie wynosi 17 855,00 zł.

Agnieszka Sobalak