17.09.2008 r.

Ciekawe spotkanie!


W dniu 9 września br. odbyło się spotkanie Pani poseł Haliny Rozpondek i Pana senatora Andrzeja Szewińskiego z mieszkańcami Koniecpola, przy współudziale przedstawicieli samorządu miejsko-gminnego i środowiska społeczno-zawodowego - około 40 osób (szkoda, że tylko tyle).

Było to jedno z bardzo nielicznych spotkań, gdzie nie chodziło o głosy poparcia w wyborach, a jego celem - wydaje się społecznym - było poznanie problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszego koniecpolskiego regionu i możliwości ich minimalizacji.

Główne kierunki działań w zakresie inwestycyjnym i ich kolejność w zakresie potrzeb przedstawił burmistrz Józef Kałuża.

Również inni uczestnicy spotkania swych wystąpieniach prosili o pomoc w uzyskaniu dotacji dla zrealizowania najistotniejszych zadań dla środowiska, które mają pełną dokumentację projektowo-kosztorysową i formalno-prawną.

Koniecpol w wyniku zmian w zakresie podziału administracji terytorialnej był z racji swego położenia zawsze regionem końcowym niezależnie czy byliśmy w województwie; łódzkim, kieleckim, częstochowskim, czy ostatnio w śląskim.

Zawsze w odczuciu żyjących tu mieszkańców byliśmy traktowani "po macoszemu".

Stąd też problemów wystąpieniach mieszkańców nosił cechy poczucia niesprawiedliwości społecznej, o czym przykładowo może świadczyć stan dróg i infrastruktury lokalnej, znacznie gorszy i bardziej opóźniony od innych regionów kraju.

Jednym z ciekawych wystąpień spotkania, było przedstawienie projektu patentu prof. Zdzisława Hasia dotyczącego uzyskiwania energii odnawialnej z nielicznych bogactw naturalnych jakimi są płynące przez Koniecpol rzeki: Pilica i Białka. Projekt nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego, co w niedalekiej przyszłości będzie miało podstawowe znaczenie związane z przypadającą na Polskę umową odprowadzenia dwutlenku węgla do atmosfery ustalono dyrektywnie przez Unię Europejską. A już obecnie dyrektywy przewidują, że od 2010r. Polska będzie musiała uzyskać około 20% energii odnawialnej.

Inni dyskutanci w swych wystąpieniach problemy konieczności realizacji takich zadań jak: Obwodnica w zakresie tras przelotowych, zakończenie w całym mieście i jego okolicach sieci sanitarnych i kanalizacyjnych, które pozwoliłyby na pełne wykorzystanie wybudowanej oczyszczalni ścieków.

Zwracano uwagę na nieprawidłowy podział dotacji dla dzieci uczących się w szkołach wiejskich i dowożonych do szkół gminnych związanych z kosztami przewozu młodzieży.

Proszono o pomoc w szybszym rozwiązaniu problemów związanych z ciągnącym się procesem odzyskania praw majątkowych przez byłych właścicieli "Pałacu" i przylegających doń gruntów, co stanowi faktyczne utrudnienia prowadzenia działalności w zakresie kultury i wypoczynku mieszkańców miasta i gminy.

Były też wystąpienia roszczeniowe - jak zwykle przy tego typu spotkaniach.

Jedna z przedstawicielek mieszkańców dzielnicy "Słowik" w swym wystąpieniu z głębokim żalem i wyrażeniem oburzenia społecznego zgłosiła pretensje pod adresem Administracji i Rady Miasta, że dla tego osiedla nie zrobiono nic przez dziesięciolecia. Co również jest bardzo bliskie prawdy.

W odczuciu piszącego te słowa, dobrze się stało że doszło do takiego spotkania. Wynikało to z rozmów poza kuluarowych, w których uczestnicy chwalili inicjatorów zebrania.

Andrzej Zawadzki