06.05.2013 r.


"Finis coronat opus"
(Owidiusz)
czyli koniec wieńczy dzieło.

Dziełem, które udało się nam zakończyć po około półtora roku pracy, jest album "Koniecpol w starej fotografii. Miejsca. Ludzie. Wydarzenia.", efekt starań członków Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola. Swój udział w powstaniu publikacji miały również osoby, które udostępniły nam swoje zbiory fotograficzne i których wspomnienia i informacje wzbogaciły komentarze historyczne.

23 kwietnia 2013 roku Zarząd TPK zorganizował w hotelu "Gościniec" spotkanie promocyjne, którego honorowymi gośćmi byli wszyscy ci, którzy w sposób bezpośredni czy pośredni przyczynili się do powstania albumu. Prezes TPK Agnieszka Sobalak podziękowała za zainteresowanie naszym projektem i wręczyła bezpłatne egzemplarze książki wszystkim uczestnikom spotkania.

W dyskusji, w której wypowiedzieli się między innymi Burmistrz Józef Kałuża, p. Zdzisław Tarkowski, p. Kempa, p. Urszula Nowak podkreślono znaczenie dla lokalnego środowiska publikacji wchodzących w skład Biblioteki Koniecpolskiej, formułowano postulaty odnoszące się do planowanych przez TPK przedsięwzięć wydawniczych. Kolejną publikacją, nad którą pracujemy jest przewodnik turystyczny po Ziemi Koniecpolskiej pt. "Spacerkiem i rowerkiem po Ziemi Koniecpolskiej - przewodnik turystyczny wraz z mapą okolicy i planem Koniecpola oraz zestawem 8 widokówek".

Wiesława Wieczorek -
Sekretarz TPK