28.01.2007 r.

Dzieje oświaty na terenie Chrząstowa.

   Pierwsza szkoła na terenie Chrząstowa powstała w roku 1914. Była to szkoła carska z jednym nauczycielem i trzema oddziałami. Nauka w szkole odbywała się przez cały dzień, od późnej jesieni, poprzez zimę do wczesnej wiosny. Wraz z początkiem prac polowych szkoła była zamykana. Kierownikiem a zarazem jedynym nauczycielem od 1914 do 1944 roku był Henryk Kuczyński. Pracował w szkole aż do śmierci, pochowany został na chrząstowskim cmentarzu.
   Do roku 1925 szkoła nie posiadała swojego budynku. Zajęcia odbywały się w wiejskich chałupach chłopskich. Dopiero w 1925 roku, dzięki łaskawości hrabiego Henryka Potockiego szkoła otrzymała budynek wraz z placem o powierzchni 0,22 ha. W roku 1939 pożar zniszczył budynek i ponownie zajęcia szkolne przeniesiono do chałup chłopskich. W czasie wojny nadal kontynuowano naukę. Władze niemieckie zezwoliły na zatrudnienie w szkole jeszcze jednego nauczyciela. Taki stan rzeczy utrzymał się do roku 1946. Wówczas to szkoła otrzymała nowe pomieszczenie. Były to dawne stajnie hr. Potockiego (tzw. oficyna przypałacowa), które po remoncie zostały zaadaptowane na sale lekcyjne.

Budynek starej szkoły (oficyna przypałacowa) zdjęcie z 1954 roku.

Budynek starej szkoły (oficyna przypałacowa) zdjęcie z 1954 roku.

W 1946 roku dawna szkółka została przekształcona w 7 - klasową szkołę. Szybko wzrasłała liczba dzieci oraz pedagogów.
Kolejnymi kierownikami szkoły byli:

Filipowski Józefw latach 1945 - 1947
Filipowska Bronisława w latach 1947 - 1949
Borkiewicz Janinaw latach 1949 - 1950
Zakrzewska Stanisławaw latach 1950 - 1953
Wąchalski Stanisławw latach 1953 - 1961

Długa przerwa w szkole - rok szkolny 1956/57.

Długa przerwa w szkole - rok szkolny 1956/57.
Na zdjęciu:
1. Bladziak Janina
2. Borkiewicz Janina
3. Wąchalski Stanisław


Budynek starej szkoły (oficyna przypałacowa) zdjęcie z 1954 roku.

Młodzież szkolna na tle ruin pałacu Potockich.


W czasie parcelacji gruntów na rzecz szkoły przydzielono 2 ha ziemi ornej i 1ha łąki. Ponadto posiadała jeszcze o,22 ha ziemi podarowanej przez hrabiego Potockiego. Grunta te wymieniono z Piotrem Mesjaszem na plac, gdzie obecnie mieści się budynek Zespołu Szkół. Prawdopodobnie już wówczas planowano budowę nowego budynku szkolnego.

Agnieszka Sobalak
Bożena Stypka