30.12.2008 r.

Świąteczne tradycje w naszym przedszkolu


Tradycją naszego przedszkola jest wystawianie przed Świętami Bożego Narodzenia "Jasełek" i w tym roku tradycji stało się zadość. Dnia 19.12.2008r. dzieci z dwóch grup "starszaków" zaprezentowały "Jasełka". Przedstawienie było przygotowane przez siostrę Teresę Tomczyk przy współpracy wychowawczyń: Bożeny Rał, Magdaleny Jasińskiej i Małgorzaty Kurpios.

Przygotowania i próby do przedstawienia trwały już dużo wcześniej. Brali w nich udział również rodzice naszych wychowanków, którzy przygotowali piękne stroje dla dzieci oraz wykonali niektóre elementy scenografii, za co serdecznie Im dziękujemy. Młodzi aktorzy z wielkim przejęciem i powagą prezentowali swoje role. Widownia w składzie: "maluchy", " średniaki", personel przedszkola oraz rodzice z wielkim zainteresowaniem śledziła sceny opowiadające o zwiastowaniu Najświętszej Maryi Panny, narodzeniu Dzieciątka Jezus oraz wizycie trzech Mędrców w stajence. Widzowie byli bardzo wzruszeni a szczególnie babcie i mamy dzieci, które tak wspaniale występowały przed publicznością.

Po gromkich brawach które z pewnością należały się małym artystom, Pani dyrektor Urszula Garus złożyła życzenia świąteczne i noworoczne, po czym wszyscy obecni połamali się opłatkiem. Wspólne dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń było piękną lekcją tradycji bożonarodzeniowych dla naszych najmłodszych.

To wszystko odbyło się w godzinach dopołudniowych, natomiast po południu w czasie obiadu wszystkie dzieci wspólnie z wychowawczyniami i personelem przedszkola zjadły "wieczerzę wigilijną". Był biały obrus, pod obrusem siano, były tradycyjne, postne potrawy: zupa grzybowa z łazankami, ryba, kapusta z grochem. Był też opłatek, życzenia i piękne słowa podziękowań dla nas, za naszą pracę od Pani Dyrektor i było wspólne kolędowanie. Bo wspólnota przedszkolna - jak wspomniała wcześniej siostra Teresa, to taka wielka rodzina, w której także należy kultywować tradycje i zwyczaje tych, jakże pięknych Świąt Narodzenia Pańskiego.

Urszula Nowak