W A L N E

26.02.2015 r.


Zarząd

Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola

serdecznie zaprasza

wszystkich członków TPK

na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
które odbędzie się 27 marca 2015 roku
o godzinie 17.30 - I termin, 18.00- II termin
w Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu, ul. Mickiewicza 26.

Porządek obrad

 1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków TPK.
 2. Przyjęcie porządku Walnego Zgromadzenia Członków TPK.
 3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków TPK.
 5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej TPK.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego TPK za rok 2014.
 10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2014.
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu TPK.
 12. Wybór Prezesa Zarządu TPK.
 13. Wybór Członków Zarządu TPK.
 14. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 15. Wystąpienie nowego Prezesa TPK.
 16. Sprawy różne, dyskusja.
 17. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków TPK.

Prezes Zarządu TPK
Agnieszka Sobalak

05.03.2014 r.


W A L N E

Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
serdecznie zaprasza
wszystkich członków TPK
na walne zebranie sprawozdawcze,
które odbędzie się 28 marca 2014 roku
o godzinie 16.30 - I termin, 17.00- II termin
w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Mickiewicza 26.

Porządek obrad

 1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków TPK.
 2. Przyjęcie porządku Walnego Zgromadzenia Członków TPK.
 3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków TPK.
 5. Wybór Komisji Uchwał.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej TPK.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego TPK za rok 2013.
 9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2013.
 10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarząd TPK.
 11. Sprawy różne, dyskusja.
 12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków TPK.

=========================================================================================

06.02.2013 r.


W A L N E

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola

serdecznie zaprasza

wszystkich członków TPK

na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze,

które odbędzie się 15 marca 2013 roku

o godzinie 16.30 - I termin, 17.00- II termin

w Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu, ul. Mickiewicza 26.

Porządek obrad

 1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków TPK.
 2. Przyjęcie porządku Walnego Zgromadzenia Członków TPK.
 3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków TPK.
 5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej TPK.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego TPK za rok 2012.
 10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2012.
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu TPK.
 12. Wybór Prezesa Zarządu TPK.
 13. Wybór Członków Zarządu TPK.
 14. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 15. Wystąpienie nowego Prezesa TPK.
 16. Sprawy różne, dyskusja.
 17. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków TPK.

Prezes Zarządu TPK
Agnieszka Sobalak

=========================================================================================

11.09.2012 r.

ZAPROSZENIE
NA
NADZWYCZAJNE WALNEZarząd Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
serdecznie zaprasza
wszystkich członków TPK
na
Nadzwyczajne Walne Zebranie TPK
z okazji 25 - lecia stowarzyszenia,
które odbędzie się w sobotę
22 września 2012 roku
o godzinie 17.00
w Leśniczówce przy ulicy Łąkowej.

Porządek obrad

I. Część oficjalna
 1. Uroczyste otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania TPK.
 2. Rys historyczny i sprawozdanie z 25 - letniej działalności Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola.
 3. Wręczenie dyplomów i podziękowań najbardziej zasłużonym działaczom TPK.
 4. Przemówienia okolicznościowe.
 5. Sprawy różne i wnioski do dalszej pracy.
II. Część nieoficjalna
 1. Biesiada przy ognisku.

Składka 20 zł.
Prosimy o potwierdzenie przybycia
pod nr tel. 502 52 10 27 do 14 września br.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

29.01.2012 r.


W A L N E

Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
serdecznie zaprasza

wszystkich członków TPK

na walne zebranie sprawozdawcze,
które odbędzie się 17 lutego 2012 roku
o godzinie 17.45 - I termin, 18.00- II termin

w siedzibie TPK przy ul. Zamkowej 27.

Porządek obrad

 1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków TPK.
 2. Przyjęcie porządku Walnego Zgromadzenia Członków TPK.
 3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków TPK.
 5. Wybór Komisji Uchwał.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej TPK.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego TPK za rok 2011.
 9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2011.
 10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarząd TPK.
 11. Sprawy różne, dyskusja.
 12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków TPK.

========================================================================

08.02.2011 r.

W A L N E

Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
serdecznie zaprasza
wszystkich członków TPK
na walne zebranie sprawozdawcze,
które odbędzie się
12 marca 2011 roku (sobota)
o godzinie 15.30 – I termin, 16.00- II termin
w siedzibie TPK przy ul. Zamkowej 27.

Porządek obrad

Prezes TPK
Agnieszka Sobalak

========================================================================

04.03.2010 r.

Z    W A L N E G O


Szanowni Państwo

W dniu 25 lutego 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola. Zebranie poprowadziła Danuta Zawadzka.

Porządek dzienny był następujący:

Wszystkim obecnym na zebraniu serdecznie dziękujemy.

========================================================================

18.02.2010 r.

W A L N E

Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
serdecznie zaprasza
wszystkich członków TPK
na walne zebranie sprawozdawcze,
które odbędzie się 25 lutego 2010 roku
o godzinie 18.00 w siedzibie TPK
przy ul. Zamkowej 27.

=======================================================================

Koniecpol, 20.02.2009

W A L N E

Nowy zarząd


Szanowni Państwo

W dniu 19 lutego 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola.

Porządek dzienny był następujący:

 1. Sprawozdanie z działalności TPK za rok 2008
 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2008 rok
 3. Wybór władz Towarzystwa
 4. Dyskusja
 5. Podjęcie uchwał
 6. Zakończenie spotkania

W wyniku spotkania wyłoniono nowy zarząd w składzie:

Prezes - Agnieszka Sobalak
Zastępca - Teresa Kołodziejska
Sekretarz - Jacek Rał
Skarbnik - Leszek Skórkowski
Kronika TPK - Maria Koćwin
Członkowie: Danuta Zawadzka, Urszula Warzecha

Od lewej:
Leszek Skorkowski, Maria Koćwin, Teresa Kołodziejska, Agnieszka Sobalak, Danuta Zawadzka, Jacek Rał, Urszula Warzecha.

Dokładny plan działania zostanie opublikowany w najbliższym czasie na stronie internetowej TPK. Będzie on kontynuacją tego, co wypracował poprzedni zarząd, ale także będzie wzbogacony o nowe pomysły i inicjatywy. Liczymy na zaangażowanie się w pracę wszystkich członków TPK.

Gorąco zapraszamy do współpracy mieszkańców naszego miasta, tych wszystkich którym leży na sercu dobro naszej "małej ojczyzny". Nadal będziemy kontynuować efektywną współpracę z władzami miasta, instytucjami publicznymi, szkołami, zakładami pracy.

Po części oficjalnej zebrania w miłym i sympatycznym towarzystwie był czas na pączki, bigos i kiełbaski, wszak to "Tłusty czwartek". Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Burmistrz Józef Kałuża, który nowemu zarządowi życzył samych sukcesów i obiecał wszelką pomoc w realizacji dobrych pomysłów.

Za zarząd
Agnieszka Sobalak
Urszula Nowak

===========================================================================================================================================

W dniu 26 marca 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola.

Porządek dzienny był następujący:

 1. Wybory zarządu TPK.
 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2007 r.
 3. Sprawy różne

W wyniku wyborów wyłoniono nowy zarząd w składzie:

Prezes - Urszula Nowak
Zastępca - Jerzy Tatarek
Sekretarz- Wojciech Skrobich
Skarbnik - Leszek Skórkowski

Członkowie: Danuta Zawadzka, Mirosław Gałwiaczek.

Komisja rewizyjna została bez zmian:
Kusa Stanisław - przewodniczący
Mrozowski Andrzej - członek
Roman Hyla - członek

Bardzo wstępny plan działania na najbliższy okres zakłada kontynuację tego, pod co poprzedni zarząd wybudował solidne fundamenty. To wartościowy dorobek i zrobimy wszystko, aby go nie roztrwonić. Wprost przeciwnie, chcemy go pomnażać. Pragniemy to robić dla naszego kochanego miasta i gminy. Mamy nadzieję, że będą pracować nie tylko członkowie zarządu, szeregowi członkowie towarzystwa, ale każdy mieszkaniec regionu. Przy tak szerokim wsparciu mamy szanse zrobić bardzo wiele.

Gorąco zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, szczególnie tych którym otaczająca rzeczywistość nie za bardzo się podoba i chcieliby ukształtować ją tak, aby stała się bardziej przyjazna i miła. Szczególnie liczymy na nowe pomysły i wsparcie ludzi młodych, nie tylko fizycznie - przede wszystkim młodych duchem, którym leży na sercu rozwój naszej miejscowości.

Dla dobra powszechnego liczymy na efektywną współpracę z władzami miasta, instytucjami, szkołami, zakładami, itd., itp.

Za zarząd
Urszula Nowak

===========================================================================================================================================

Koniecpol, dnia 08.03.2008

W A L N E

Szanowni Państwo


Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
zaprasza
wszystkich członków towarzystwa na

WALNE ZEBRANIE TPK,

które odbędzie się w dniu 26 marca 2008 r.
o godz. 17,00 w sali posiedzeń towarzystwa
- prawa oficyna obok Domu Kultury - ul. Zamkowa 27.

Porządek zebrania:

1. Wybory zarządu TPK.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2007 r.
3. Sprawy różne.

Za Zarząd TPK

Pani Prezes Danuta Zawadzka

===========================================================================================================================================

Koniecpol, dnia 20.08.2007

W A L N E

Szanowni Państwo


Uprzejmie informuję, a jednocześnie bardzo serdecznie proszę o przybycie
na
Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola,

które odbędzie się w dniu 22 września 2007 roku o godzinie 18.00

w Domu Leśnika przy ulicy Łąkowej.


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

W części nieoficjalnej proponujemy Państwu dyskusję przy ognisku i grillu.

Proszę zakreślić datę w kalendarzu.

Za Zarząd TPK

Pani Prezes Danuta Zawadzka