HETMAN    STANISŁAW    KONIECPOLSKI

WIELKI   KONIECPOLANIN

     Koniecpol nie od dziś utożsamiany jest z hetmanem Stanisławem Koniecpolskim, jedną z najwspanialszych postaci życia politycznego w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, a jego biografią można by śmiało obdzielić kilka żywotów ludzkich. Żył krótko, ale intensywnie, doprowadził do znacznego rozkwitu nasz nadpilicki gród. Zapisał się w pamięci naszych przodków i naszej jako najwybitniejszy Syn przepięknej Koniecpolskiej Ziemi. To on dokończył budowę zamku w Koniecpolu, doprowadził do wzniesienia murowanego kościoła parafialnego Św. Trójcy (dzisiaj zabytek klasy zerowej, chluba miasta). Przyczynił się też wydatnie do rozwoju gospodarczego, swobód obywatelskich i oświaty w mieście.

     Z początkiem roku, w lutym(rocznica urodzin) i w marcu (rocznica śmierci) my koniecpolanie chętnie wracamy pamięcią do jego dokonań i z dumą wspominamy, jak wiele mu zawdzięczamy. W tym roku robimy to szczególnie uroczyście. Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola i Burmistrza Miasta i Gminy Szkoła Podstawowa nr 1 jako kolejna już czwarta placówka oświatowa w tym roku szkolnym w naszej gminie, prezentująca swój dorobek dla społeczności miasta, postanowiliśmy zaprezentować barwne widowisko historyczne "Hetman Stanisław Koniecpolski - wielki koniecpolanin". Szkoła nasza bowiem od ponad 20 lat szczyci się posiadaniem imienia tego sławnego rodaka i krzewi wśród swoich wychowanków ogólnoludzkie wartości, którym był wierny wielki patron: szlachetność, umiłowanie wiedzy, ojczyzny i postępu, patriotyzm lokalny.
Było to ogromne wyzwanie dla całej społeczności szkolnej, wszystkich uczniów i nauczycieli, a jednocześnie wspaniała okazja do upowszechnienia wiedzy o życiu znakomitego przodka. Podjęto szereg starań, aby ta uroczystość miała niezwykle spektakularny charakter. Wystosowaliśmy 170 imiennych zaproszeń, w całym mieście rozmieściliśmy plakaty informujące o przygotowywanym spektaklu.

      23 marca 2007roku o godz. 17,00 na widowni w dawnej dworskiej rezydencji Koniecpolskich (obecnie siedzibie OKSiR-u) zasiedli wszyscy koniecpolanie, którym bliska jest idea pielęgnowania lokalnego patriotyzmu, budzenia dumy z dokonań przeszłych pokoleń i budowania pomostów na linii: przeszłość - teraźniejszość. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się: Senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej, Wicewojewoda Województwa Śląskiego, członkowie Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Gospodarze Miasta i Gminy Koniecpol, Radni Rady Miejskiej, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie, księża koniecpolskich parafii, Sponsorzy i Przyjaciele Szkoły, przewodniczący Rady Rodziców i Rady Szkoły, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola, przedstawiciele instytucji, firm, zakładów pracy i lokalnych placówek oświatowych.

     Ideę uroczystości środowiskowej przybliżyła Dyrektor Szkoły Podstawowej nr1, Anna Janiszewska, a następnie ciepło i serdecznie powitała gości i wszystkich koniecpolan, którzy licznie zasiedli na widowni.

     Z kolei Wicedyrektor Szkoły, Maria Koćwin w swym krótkim wystąpieniu zaprezentowała sylwetkę hetmana Stanisława Koniecpolskiego, podkreślając walory jego charakteru i umysłowości oraz wyliczając dokonania na rzecz rozwoju naszej "małej" Ojczyzny.

     Następnie głos oddano 60-osobowej grupie młodych artystów z klas IV-VI SP nr 1, którzy z wielkim zaangażowaniem i aktorskim wdziękiem zaprezentowali montaż słowno- muzyczny według scenariusza Zuzanny Nigot, a w reżyserii Zuzanny Nigot i Cecylii Klimas.

     W fabularyzowanej opowieści - biografii Stanisława Koniecpolskiego wyeksponowano wątki z jego życia prywatnego, politycznego i wojskowego na polu służby Ojczyźnie, odniesionych sukcesów militarnych, zapobiegliwości o o rozbudowę i rozwój Koniecpola.

     Narratorzy prowadzący podjęli interesujący dialog o życiu hetmana, czasach w których przypadło mu żyć, prowokując do wypowiedzi uczniów z epoki Koniecpolskiego zgromadzonych w sali szkolnej. Oprawa muzyczna spektaklu dobrana starannie i przygotowana profesjonalnie przez Marię Nowak spełniała bardzo ważną rolę. Piękne patriotyczne pieśni: "Tu wszędzie jest moja Ojczyzna" i "Kocham Cię Polsko" w wykonaniu solistów i chóru spinały jak klamrą poszczególne wątki wojskowej biografii Koniecpolskiego. Inne istotne sekwencje z bogatego życia bohatera zostały umiejętnie przeplecione kolejnymi strofami "Ballady o Hetmanie" według "Śpiewów historycznych" Juliana Ursyna Niemcewicza, śpiewanymi przez barda przy akompaniamencie gitary.

     Interesującym elementem spektaklu, który wprowadził pewne urozmaicenie treści, okazał się pokaz tańca dworskiego - chodzonego w układzie choreograficznym Agnieszki Gorgoń i Marii Koćwin.

Film

     Scenki dramaturgiczne z udziałem hetmana, jego ojca Aleksandra i pierwszej żony Anny w niezwykle efektownych i stylizowanych na modę epoki, a uszytych i wykonanych przez Urszulę Urban oraz w pomysłowej i ciekawej scenografii autorstwa Barbary Szczerby przydały blasku i efektów teatralizacji całemu przedstawieniu. Starannie dobrane teksty poetyckie z różnych epok literackich o miłości Ojczyzny, powinnościach dobrego Obywatela w wykonaniu młodych recytatorów okazały się trafnym dopełnieniem całej fabuły. Na koniec chór z wielką werwą odśpiewał rytmiczną i melodyjną piosenką napisaną i skomponowaną z potrzeby chwili przez Marię Nowak " Koniecpol- nasze miasteczko", zachęcając do wspólnego śpiewania wszystkich uczestników uroczystości. Może ona śmiało pretendować do miana hymnu Koniecpola, bo bardzo wszystkim przypadła do gustu zarówno melodia jak i tekst utworu.

Film

     Uroczystości towarzyszyły szkolne konkursy o hetmanie Koniecpolskim: plastyczny (kl. I-III) i literacki na wiersz (kl. IV- VI). Najlepsze prace uczniowskie zostały wyeksponowane na wystawie w kuluarach sali widowiskowej Domu Kultury, a laureaci trzech pierwszych miejsc zostali osobiście uhonorowani książkami i pamiątkowymi dyplomami, ufundowanymi przez inicjatorów i pomysłodawców imprezy: Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola, Danutę Zawadzką i Burmistrza Miasta i Gminy, Józefa Kałużę tuż po zakończeniu części artystycznej. Potem nastąpiły wystąpienia okolicznościowe Gości, którzy podkreślili trud organizacyjny tego typu imprez środowiskowych, podziękowali młodym artystom i ich opiekunom za rzetelność, kreatywność oraz ogromne zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

      Dla wszystkich uczestników uroczystość ta, zważywszy na jej rangę, stała się żywą lekcją historii, okazją do przypomnienia ważnych wątków z naszych dziejów ojczystych i pogłębienia wiedzy o hetmanie Koniecpolskim, wielkim Polaku i koniecpolaninie oraz kreowania pozytywnego wizerunku miasta i szkoły.

Zuzanna Nigot

Zdjęcia - Maria Koćwin