Częstochowa, 04.03.2009 r.

Szanowni Państwo


W związku z ogłoszonymi przez Marszałka Województwa Śląskiego konkursami na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. organizuje spotkanie informacyjne.


Spotkanie to odbędzie się w dniu 10.03.2009 r. o godz. 11.00 w Koniecpolu w Sali Widowiskowej OKSiR przy ul. Zamkowej 27.


Przedmiotem spotkania będzie omówienie typów projektów możliwych do składania w ramach ww. konkursów oraz zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie.


Z poważaniem
Józef Wojtas
Kierownik RO EFS w Częstochowie