2006.12.12

Wybory Samorządowe 2006-11-12
w gminie Koniecpol

1. Obwodowe Komisje Wyborcze - Gmina Koniecpol.

2. Frekwencja w wyborach w dniu 12.11.2006r. w powiecie Częstochowskim:

Frekwencja wyborcza w gminie Koniecpol
Liczba wyborców Liczba wydanych kart Liczba obwodów głosowania Frekwencja
8575
3617
11
42,18%

3. Wyniki wyborów burmistrza.

Numer Nazwisko imię Wiek Wykształcenie Zamieszkały Głosy za % głosów

1

Kałuża Józef Tomasz

59

Wyższe

Koniecpol

2739

79,71

4. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Koniecplu:

Nazwisko i imiona Nr listy Nr na liście Wiek Zamieszkały Liczba głosów % głosów
Machera Wojciech Grzegorz 20 2 38 Koniecpol 108 29,51
Kaczyński Paweł Michał 21 1 42 Koniecpol 119 32,51
Ćwiek Marek 1 1 38 Koniecpol 173 31,06
Czerwiński Paweł Mariusz 21 1 28 Koniecpol 159 28,55
Cegieła Mirosław 20 1 42 Koniecpol 162 53,11
Mączyński Stanisław Kazimierz 20 1 57 Koniecpol 162 68,35
Liberda Paweł Piotr 1 1 32 Koniecpol 130 28,51
Rydzek Jarosław 24 1 31 Koniecpol 306 67,11
Gałwiaczek Mirosław Antoni 21 1 33 Koniecpol 233 44,21
Jelonek Gwidon Marek 26 1 31 Koniecpol 184 34,91
Czerwiński Andrzej Michał 7 1 42 Stary Koniecpol 108 40,91
Kościański Jacek 1 1 46 Łysiny 164 59,85
Bojarska Dorota Barbara 25 1 43 Stanisławice 56 30,94
Zalas Zdzisław Wiesław 1 1 49 Kuźnica Grodziska 86 45,74
Suliga Maria 7 1 49 Rudniki 94 69,12

5. Wybrani do Rady Powiatu w Częstochowie w okręgu wyborczym nr 6.

Mandat otrzymali:

Nr listy Nazwisko imię Wiek Zamieszkały Liczba głosów za % głosów za

1

Kasiura Henryk Adam

54

Koniecpol

929

29,13

1

Ciastko Taduesz Stefan

49

Dąbrowa Górnicza

18

0,56

1

Orzeł Witold Jan

59

Koniecpol

171

5,36

1

Hyla Roman

51

Koniecpol

256

8,03


6. Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Sląskiego w okręgu wyborczym nr 6.

Mandat otrzymali:

Nr listy Nazwisko imię Wiek Zamieszkały Liczba głosów za % głosów za

4

Majer Ryszard

35

Częstochowa

168

5,53

4

Hutnik Andrzej Jan

52

Myszków

51

1,68

4

Skalik Włodzimierz

47

Częstochowa

131

4,31

5

Sztolcman Grzegorz

44

Częstochowa

58

1,91

5

Szewiński Andrzej

36

Konopiska

87

2,87

6

Maras Wiesław

56

Częstochowa

162

5,34


Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy, życzymy wiele sukcesów, samych dobrych decyzji dla miasta i jej mieszkańców. Niech nowa kadencja będzie przełomem w rozwoju miasta i gminy. Wyborcy oddali na Państwa głosy teraz czas na czyny. Gorąco pragniemy, aby wszystkie przedsięwzięcia udało się zrealizować - i tego NOWEJ WŁADZY życzymy.

Na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

Jerzy Zakrzewski