Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola - Koniecpol Zamkowa 27 Mogiła

Koniecpol, 16.02.2008

Wycieczka do Izby Edukacyjnej Nadleśnictwa Koniecpol.

Świat przyrody dostarcza dzieciom wiele wrażeń, wzbudza zainteresowanie i podziw i szacunek. Wszyscy jesteśmy cząstką tego świata, więc nasze przedszkolaki już od najmłodszych lat są uczone właściwego, pozytywnego i opiekuńczego stosunku do flory i fauny środowiska przyrodniczego.

I właściwie w tym celu zorganizowałyśmy dnia 8.02.08r. dla dzieci 6-letnich wycieczkę do Izby Edukacyjnej. Naszym przewodnikiem był leśniczy p. Sławomir Starczewski. Dzieci miały okazję oglądać zgromadzone tam eksponaty wypchanych ptaków i zwierząt , które można spotkać na terenie naszego nadleśnictwa i nie tylko. Ciekawostką było rozpoznawanie zwierząt po dotyku i wyglądzie sierści. Wielką frajdę sprawiło dzieciom rozpoznawanie głosów ptaków i zwierząt. Przedszkolaki miały także okazję obejrzeć film przyrodniczy pt: " Rok w puszczy", podczas którego obserwowały zmieniającą się przyrodę w lesie wraz z nadejściem nowej pory roku.

Na koniec chętne dzieci wpisały się do "Kroniki Izby" pod dedykacją wpisaną przez wychowawczynie.

Ta wspaniała wycieczka dostarczyła nam wiele pozytywnych emocji, wzbogaciła wiedzę na temat zwierząt i roślin oraz nauczyła nas odczuwania i podziwiania piękna ojczystej przyrody.

Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy Koniecpol za udostępnienie nam autobusu szkolnego, Nadleśnictwu Koniecpol za możliwość odbycia zajęć dydaktycznych w tak pomysłowo urządzonej "izbie" a pomysłodawcom utworzenia tej "izby" - gratulujemy.

Jednocześnie zachęcamy wszystkie placówki oświatowe nie tylko z naszego terenu do odwiedzania " Izby Edukacyjnej" znajdującej się w piwnicy Nadleśnictwa Koniecpol.

Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu
Anna Klimczyk, Urszula Nowak