Koniecpol Wystawa Przedszkole

Wystawa "Koniecpol w jesiennej szacie"


20 listopada 2006 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych dzieci z Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2 p.t. " Koniecpol w jesiennej szacie".Wystawa ta została zorganizowana z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola. Dzieci nie miały problemu z przygotowaniem prac, gdyż doskonale znają swoją miejscowość, która z dnia na dzień staje się coraz piękniejsza. W uroczystości tej udział wzięli: zastępca burmistrza p. Janusz Stypka, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola: p. Danuta Zawadzka, p. Urszula Warzecha, p. Leszek Skórkowski, p. Barbara Kurzelewska - dyrektor Przedszkola Nr 1, p. Halina Czarnecka - dyrektor Przedszkola Nr 2, nauczycielki i dzieci z obydwu przedszkoli. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz oraz przedstawiciele dzieci.Następnie w sali sesyjnej odbyła się dalsza część uroczystości. Zastępca Burmistrza MiG Koniecpol p. Janusz Stypka wręczył dyplomy i nagrody laureatom z obydwu przedszkoli. Z naszego przedszkola laureatami zostali:

Przyznano także dwa wyróżnienia dla: Moniki Sprychy i Bartusia Marka.Spotkanie zakończyło się wręczeniem podziękowań dla pana burmistrza i jego zastępcy za wspieranie naszych inicjatyw i dotychczasową współpracę oraz słodkim poczęstunkiem. Przedszkolaki miały również okazję do rozmowy z panem burmistrzem oraz zwiedzania siedziby władz naszego miasta. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy " Koniecpol w jesiennej szacie" serdecznie dziękujemy.Koordynatorki: A. Klimczyk, U. Nowak

Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu