endpol

Skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
powołanego w dniu 12 marca 2011 r.

Prezes: Agnieszka Sobalak
V-ce prezesi: Maria Koćwin i Elżbieta Pytlewska-Jelonek
Sekretarz: Wiesława Wieczorek
Skarbnik: Olga Kalinowska
Kronikarz TPK: Maria Koćwin
Członkowie: Danuta Zawadzka, Andrzej Sobalak, Jacek Rał

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Stanisław Kusa
Członek: Jacek Ciszewski
Członek: Julian Adamowicz

Telefony kontaktowe

Agnieszka Sobalak - 502 521 027
Maria Koćwin - 608 675 138
Elżbieta Pytlewska-Jelonek - 506-907-618
Zawadzka Danuta - (034) 355 25 26
Andrzej Sobalak - 505-255-523
Olga Kalinowska - 502-580-852
Jacek Rał - (034) 355-19-31

Siedziba Towarzystwa

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Zamkowa 27
42-230 Koniecpol

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola

1. Stefan Sygit 2. Józef Kałuża 3. Julian Adamowicz 4. Czesław Robak 5. Leszek Skórkowski 6. Henryk Kasiura 7. Elżbieta Pytlewska – Jelonek 8. Jerzy Tatarek 9. Tadeusz Nowak 10. Aleksander Warzecha 11. Urszula Warzecha 12. Danuta Zawadzka 13. Zenon Sobalak 14. Marian Kisiel 15. Józef Kusa 16. Jerzy Grabowski 17. Wojciech Nowak 18. Stanisław Bieńkowski 19. Stanisław Kusa 20. Jacek Swojnóg 21. Piotr Gęsikowski 22. Andrzej Zawadzki 23. Agnieszka Wójcik 24. Jerzy Zakrzewski 25. Jacek Rał 26. Dariusz Belka 27. Wiesława Wieczorek 28. Tadeusz Jasiński 29. Edyta Gorgoń – Misz 30. Janusz Szczerba 31. Jacek Ciszewski 32. Mirosław Gałwiaczek 33. Roman Hyla 34. Alicja Loch 35. Tadeusz Wójcik 36. Jacek Krywult 37. Agnieszka Krzywańska 38. Krzysztof Fejklowicz 39. Zdzisław Haś 40. Zdzisław Augustyniak 41. Karol Augustyniak 42. Jarosław Rydzek 43. Mirosław Fejklowicz 44. Andrzej Szczerba 45. Marian Wideryński 46. Jan Adamski 47. Aleksandra Jurzysta 48. Urszula Nowak 49. Paweł Czerwiński 50. Elżbieta Bzowska 51. Zuzanna Nigot 52. Anna Janiszewska 53. Wojciech Skrobich 54. Marcin Mączyński 55. Marek Ćwiek 56. Agnieszka Sobalak 57. Andrzej Kowalczyk 58. Teresa Kołodziejska 59. Maria Koćwin 60. Wioletta Smaga 61. Edward Pikos 62. Agata Piątkiewicz 63. Sebastian Piątkiewicz 64. Andrzej Sobalak 65. Lidia Waluch 66. Sebastian Czerwiec 67. Olga Kalinowska 68. Henryk Idziak 69. Iwona Zatońska 70. Teresa Kossakowska 71. Maria Zasępa 72. Paweł Zasępa 73. Grażyna Nowak 74. Stanisław Mączyński 75. Bożena Stypka 76. Maria Nowak 77. Łukasz Mrugała 78. Anna Wołowiec 79. Arkadiusz Złotnicki 80. Jan Złotnicki 81. Halina Wójcik 82. Tomasz Kot 83. Teresa Siwiec – Mączyńska 84. Elżbieta Biniecka 85. Beata Kopczyńska 86. Marcin Kaczmarski 87. Łukasz Łuszcz 88. Bartłomiej Sobczak 89. Edyta Wierzbińska 90. Alicja Kaczmarzyk