12.04.2011 r.

Spotkanie członków TPK z młodzieżą gimnazjalną.


      Dnia 18 marca 2011 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu odbyło się spotkanie.
Na zaproszenie gimnazjalistów kl. I a w spotkaniu uczestniczyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola Pani mgr Danuta Zawadzka i Pan Profesor Zdzisław Haś.
Spotkanie miało na celu przybliżenie młodzieży dziejów Koniecpola, jego rozwoju i osiągnięć. Wystąpienie zaproszonych gości miało także być pomocne w opracowaniu przez młodzież przyszłościowego projektu rozwoju miasta.

     Pani Danuta Zawadzka w telegraficznym skrócie przedstawiła historię Koniecpola, a także wskazała na materiały źródłowe, które będą pomocne przy opracowywaniu projektu. Dłużej zatrzymała się na faktach obejmujących lata 1863 - 1926 oraz 1927 - 1933, kiedy to dwukrotnie ważyły się losy utrzymania, a wcześnie odzyskania samodzielności miasta.
Duże zainteresowanie budziły przedłożone przez omawiającą starodruki, protokoły z Posiedzeń Rady Miejskiej, Komitetu Wyborczego z lat 1927 - 1933, prośba mieszkańców z dnia 26.X.1933r. przesłana do Rady Ministrów w sprawie utrzymania miasta Koniecpola wbrew decyzji Starosty jako przewodniczącego Wydziału Powiatowego Sejmiku w Radomsku. Pocztówki, albumy starego i nowego Koniecpola, zdjęcia ludzi żyjących wówczas na tym terenie, ich podpisy np. pod petycją, na odwrocie fotografii i pismach kierowanych do Zarządu Miasta. Wszystko to obrazowało prace, zwyczaje, zaangażowanie mieszkańców w sprawy swojego miasta.

     W podziękowaniu za aktywność uczestnicy spotkania otrzymali pocztówki współczesnego miasta.

     Profesor Zdzisław Haś w swym wystąpieniu duży nacisk położył na edukację - systematyczne pogłębianie wiedzy.

"Nieistotne jest skąd pochodzisz, jakie masz warunki, jeśli jest w Tobie siła i chęć zdobywania wiedzy, pokonasz wszelkie trudności".

Pan Profesor odznaczony został wieloma odznaczeniami i medalami w tym: Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Wynalazczości Belgii, Honorowym Medalem Ameryki, nie sposób tu wymienić wszystkie.
Był promotorem dziesięciu doktorantów, którzy uzyskali stopnie doktora nauk technicznych.
W 1997 roku uzyskał nominację Amerykańskiego Instytutu Biograficznego do tytułu Człowieka Roku, zaś w 2004 nominację tegoż Towarzystwa i Międzynarodowego Towarzystwa Biograficznego dla jednego z 200 Wybitnych Intelektualistów w świecie.
Zebrani z ogromną ciekawością oglądali prezentowane odznaczenia i medale. Komentarze dotyczące ludzi i miasta Koniecpola, które darzy ogromną sympatią na pewno pomogą młodzieży.

Wymiana poglądów młodego pokolenia z osobami wiekowo zaangażowanymi, może przynieś obopólne korzyści.

     Dużo miejsca poświęciliśmy zagadnieniom patriotyzmu, formom jego przekształcenia się w odniesieniu do różnych okresów rozwoju miasta i ogólnospołecznych potrzeb.
Od sympatycznych dziewcząt Angeliki Leśniak i Sandry Kaczmarzyk pisząca powyższy artykuł dowiedziała się jak może u młodych osób przejawiać się patriotyzm do swego miasta.
Nad całością spotkania czuwała Pani mgr Dorota Bednarska

Danuta Zawadzka