23.09.2007 r.

Miejski zegar

Na podstawie dotychczas zbadanych materiałów można stwierdzić, że w Koniecpolu w 1829 roku został zainstalowany zegar miejski. Miasto corocznie wyznaczało kwotę na jego utrzymanie. Tak było do czasu pożaru w 1885 roku, który bardzo niekorzystnie odbił się na losach Koniecpola.

Kronika parafii Koniecpl zaprowadzona przez ks. Sylwana Dembczyka podaje:

"Największy i najbardziej niszczycielski był pożar w 1885 roku. Wtedy z całego miasta ocalał zaledwie kościół i 16 domów. Dwie baszty, tj dzwonnicę i zegarnicę strawił ogień."

O zegarze informuje też Księga Wizyt Biskupich parafii Koniecpol. Zawarta jest tam notatka następującej treści:

"...w drugiej zaś baszcie też od wejścia do kościoła wystawiony był do 22 pażdziernika 1885 roku zegar wieżowy, który wraz z basztą tegoż roku pożarem został zniszczony..."

Od tej pory tylko nazwa odbudowanej baszty (zegarnica) informowała, że był w niej zegar.

Zegar na zegarnicy - 01.10.2007r.
Zegar wygrywa kuranty

Dopiero z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol Józefa Kałuży we współpracy z ks. Czesławem Bodziochem, proboszczem parafii św. Trójcy we wrześniu 2006 roku został oddany do użytku nowy zegar miejski. Zegar został wykonany i zamontowany w wieży kościelnej (zegarnicy) przez firmę EDMET z Połomii. Za powyższe prace Urząd Gminy w Koniecpolu zapłacił 17000,00zł.

W ten sposób władze miejskie Koniecpola nawiązały do starej tradycji informowania mieszkańców miasta o upływającym czasie.

Stanisław Mączyński