27.11.2011 r.


Zaczarowana jesień w Przedszkolu nr 2 w Koniecpolu

Rok 2011 Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowym Rokiem Lasów. Jego główne hasło: "Lasy dla ludzi" uświadamia nam, jak ogromne znaczenie mają lasy w życiu każdego człowieka.

W naszym przedszkolu podejmujemy różnorodne działania w celu propagowania zachowań ekologicznych wśród dzieci. Uczestniczymy w konkursach, akcjach, wycieczkach edukacyjno - przyrodniczych. Edukacja na tym etapie ma charakter czynny, doświadczalny. Staramy się inspirować dzieci do twórczych działań, myślenia, wyciągania wniosków. Do swych przedsięwzięć zapraszamy zaprzyjaźnione instytucje.

Tej jesieni, wykorzystując fakt, że obchodzimy właśnie Międzynarodowy Rok Lasów podjęliśmy wspólne działania z Nadleśnictwem Koniecpol.

Ogłosiliśmy konkurs "Zaczarowana jesień w lesie", który był konkursem dwu-etapowym. Etap pierwszy to przygotowanie prac plastycznych na podany wyżej temat. Drugi etap to konkursy wiedzy o lesie i jego mieszkańcach.

Prace plastyczne o jesieni w lesie dzieci przygotowywały na zajęciach w przedszkolu, były to prace indywidualne i zbiorowe. W trakcie ich wykonania dzieci miały możliwość poznać wiele ciekawych technik plastycznych takich jak collage, frotaż, bawiły się malując palcami, wydzierając, lepiąc. Do swych prac używały głównie naturalnych darów jesieni zebranych na spacerze.

Na rozstrzygnięcie konkursu zaprosiliśmy przedstawiciela Nadleśnictwa Koniecpol pana Sebastiana Garusa. W jego obecności odbył się drugi etap konkursu. Dzieci losowały pytania, rozwiązywały rebusy, karty pracy, odpowiadały na pytania dotyczące lasu i jego mieszkańców. Po każdej konkurencji poszczególne grupy śpiewały piosenki i recytowały wiersze.

Panu leśniczemu bardzo podobały się wszystkie prace plastyczne docenił również wiedzę, jaką popisały się nasze przedszkolaki w trakcie wielu konkurencji. Po krótkim zastanowieniu postanowiliśmy nagrodzić wszystkie grupy biorące udział w konkursie. Dzieciaki otrzymały gry planszowe oraz piękne książki, za które serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że wiedza dotycząca lasu i jego ochrony na długo pozostanie w głowach, a przede wszystkim w sercach naszych przedszkolaków.

Małgorzata Kurpios