NAUCZYCIEL Z KLASĄ

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hetmana Stanisława
Koniecpolskiego w Koniecpolu uczestniczy w tym
roku szkolnym w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej

"NAUCZYCIEL Z KLASĄ".

Obecnie uczniowie realizują zadania projektowe

" KONIECPOL- NASZA "MAŁA" I "WIELKA"

OJCZYZNA"

Jednym z przedsięwzięć jest przeprowadzenie
wywiadu z najznakomitszymi osobistościami
naszego miasta.
Serdecznie dziękujemy Panu(i) za udzielenie
szczerych i wyczerpujących odpowiedzi oraz
wyrozumiałość i życzliwość dla naszych uczniów.


Koordynator akcji w SP nr 1
mgr Zuzanna Nigot

UCZNIOWIE KL. Vb - REALIZATORZY WYWIADU:
1. Konrad Bączyński
2. Norbert Skrzypczyk
3. Paweł Nigot
4. Radosław Wąsek
5. Dawid Kowalski
6. Przemysław Samek
7. Mikołaj Pikos
8. Paweł Lis


Wybierz wywiad:

1. Bernard Bladziak - Przewodniczący Rady Miasta w Koniecpolu
2. Czesław Bodzioch - Probosz Parafii Świętej Trójcy w Koniecpolu
3. Przemysław Wojciechowski - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu
4. Stefania Dziura - Dyrektor Inspektoratu PZU w Koniecpolu
5. Anna Janiszewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniecpolu
6. Małgorzata Migalska - Dyrektor Zespołu Szkół w Koniecpolu
7. Teresa Kołodziejska - Radna Rady Miejskiej w Koniecpolu
8. Anna Wątor - Dyrektor Oddziału PKO w Koniecpolu