12.11.2008 r.

Konferencja ZPORR


W 2004 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uruchomiło Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W ramach tego programu z funduszy unijnych "Priorytet 3 - rozwój lokalny, Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów" skorzystało nasze miasto Koniecpol. W dniu 13 lipca 2006 roku władze naszej gminy zawarły umowę z Wojewodą Śląskim. Wartość inwestycji ogółem wyniosła 1 692 125,14zł w tym:

Termin realizacji: rozpoczęcie 04.12.2006 r., zakończenie 14.08.2007 r.

Modernizacja Rynku w Koniecpolu

Dzięki Funduszowi Europejskiemu i inicjatywie władz Miasta i Gminy Koniecpol zdołano zrealizować inwestycję, która radykalnie zmieniła wygląd Rynku, po którym kiedyś przechadzał się nasz hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski i wielu innych członków jego rodu. Tutaj składał przysięgę nasz wielki tenor Jan Kiepura wstępując do I Pułku Strzelców Bytomskich. Prawdopodobnie na tym właśnie Rynku, z okazji tych uroczystości, śpiewał sławny później na całym świecie "chłopak z Sosnowca".

Na tym Rynku bywali Żółkiewscy, Potoccy, Rzewuscy, Czapscy, Ostrowscy, Tarnowscy. Przechadzali się również:

Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich godnych, którzy przewinęli się po koniecpolskim rynku w ciągu 565 lat jego istnienia. To nie jest możliwe i nie jest moim celem. Chciałem tylko podkreślić, że miejscu temu należała się nowa, piękna szata. Udało się tego dokonać właśnie dzięki Funduszowi Europejskiemu i miejscowym władzom. To była jedna z 13 tysięcy inwestycji zrealizowana w ramach ZPORR. Ten największy z programów operacyjnych stał się ogromnym sukcesem. Konferencja podsumowująca realizację ZPORR odbyła się 30 października na Zamku Królewskim w Warszawie pod hasłem "ZPORR 2004 -2006. Tak wiele dla tak wielu."

Zaproszenie
Zaproszenie

Program konferencji przedstawiał się następująco:

Punktualnie godzinie 11.00 do Sali Wielkiej Ansamblowej wkroczył Pan premier Donald Tusk. Powitany gromkimi brawami przez uczestników konferencji zabrał głos. Mówił, że ma wielką satysfakcję uczestniczyć w uroczystości, która potwierdza sens decyzji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Autorzy, promotorzy, realizatorzy projektów mają prawo do wielkiej satysfakcji, bo udało się wykorzystać 90 procent środków tego programu. Dziękował przedstawicielom rządu, Komisji Europejskiej, samorządom, władzom lokalnym - tym wszystkim, którzy włożyli wiele wysiłku, aby tysiące projektów zostało prawidłowo przygotowanych i stało się realizacją marzeń. Podkreślił, że my Polacy potrafiliśmy tę szansę wykorzystać w stopniu niespotykanym w skali europejskiej.

Pan premier Donald Tusk

Następnie głos zabrała Pani minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Mówiła o trudnych początkach realizacji projektów, o pierwszych doświadczeniach Polski jako członka UE we wdrażaniu funduszy europejskich. Podkreśliła, że realizacja programu zakończyła się wielkim sukcesem - "zdaliście ten egzamin w 200 procentach" stwierdziła, zwracając się do uczestników konferencji. Ale na tym nie koniec - przed nami nowy okres programowania i nowe możliwości wykorzystania środków przyznanych Polsce na lata 2007 - 2013. Oby życzenie Pana premiera Donalda Tuska - aby te lata nie były gorsze - spełniło się.

Pani minister Elżbieta Bieńkowska

W konferencji uczestniczyła Pani Denise Sorasio z dyrekcji generalnej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans. Mówiła, że ma nadzieję, że realizacja kolejnego programu zakończy się dla Polski podobnym sukcesem jak w przypadku ZPORR.

Przedstawiciel dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej Pan Manfred Beschel gratulował Polsce sukcesu w realizacji programu. Podkreślił szczególną rolę w wykorzystaniu środków unijnych przez szczeble lokalne. Spuentował swoją wypowiedź frazą w języku polskim:

"Chciałbym przede wszystkim podziękować moim kolegom na różnych szczeblach odpowiedzialności za ich ciężką pracę. Dzięki nim nauczyłem się lepiej rozumieć Polskę i polskie regiony. Mam nadzieję, że będę im teraz w stanie służyć lepiej".

Pan Manfred Beschel

Następnie Pan premier Donald Tusk i Pani minister Elżbieta Bieńkowska wręczali nagrody w konkursie na najaktywniejszą gminę w realizacji ZPORR.

Laureatów konkursu wyłoniono na podstawie następujących parametrów:

Wśród najaktywniejszych gmin realizujących projekty w ramach ZPORR znalazły się:

Nagrody Gmina Województwo Liczba projektów
1 miejsce Uniejów łódzkie 7
2 miejsce Janów Lubelski lubelskie 7
3 miejsce Strzegowo mazowieckie 11
4 miejsce Puławy - gm. miejska lubelskie 13
5 miejsce Lądek-Zdrój dolnośląskie 9
Wyróżnienia Gmina Województwo Liczba projektów
- Żyradów mazowieckie 10
- Dębica - gm. wiejska podkarpackie 6
- Oleśnica - gm. miejska dolnośląskie 6
- Mrągowo - gm. miejska warmińsko-mazurskie 6

Pani minister Elżbieta Bieńkowska,
Pan podsekretarz stanu Krzysztof Hetman
i laureaci

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w związku z zakończeniem ZPORR 2004 - 2006 zorganizowało konkurs fotograficzny, którego celem było ukazanie zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki realizacji ZPORR. Konkurs "ZPORRe zmiany w regionach" udowodnił, że społeczeństwo dostrzega wsparcie środków unijnych we wszystkich regionach Polski. W konkursie wzięło udział 330 fotoamatorów, którzy nadesłali ponad 1400 zdjęć. Wszystkie te zdjęcia potwierdziły, że dzięki ZPORR w Polsce jest coraz piękniej.

W kategorii OGÓLNA laureatami zostali:

W kategorii Priorytet 2:

W kategorii Romantyczna:

Nagrodę Akademii Fotografii otrzymał:

Projekt: Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Autor - Paweł Seweryniuk

Wyróżnienie Akademii Fotografii otrzymał:

Projekt: Budowa obwodnicy Miasta Wąbrzeźno
Autor - Marzena Samboska

Nagrodę internautów otrzymał:

Projekt : Modernizacja Rynku w Koniecpolu,
Foto - Światło ZPORR na koniecpolskim rynku,
Autor - Jerzy Zakrzewski

Pan premier Donald Tusk i Pani minister Elżbieta Bieńkowska
wręczają nagrodę inernautów

Było mi bardzo miło gościć na Zamku Królewskim w Warszawie, odbierać z rąk Pana premiera Donalda Tuska i Pani minister Elżbiety Bieńkowskiej nagrodę internautów za zdjęcie "Światło ZPORR na koniecpolskim rynku". Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim internautom, którzy oddali swój głos na tą fotografię. To dzięki Wam inwestycja na koniecpolskim rynku została wypromowana. Dziękuję.

Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Hetman podsekretarz stanu z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zaprezentował dowcipną prezentację podsumowującą projekty ZPORR. Dowiedzieliśmy się z niej m.in., że dzięki dofinansowaniu ZPORR zbudowano lub zmodernizowano:

Łącznie w ramach ZPORR pozyskano dofinansowanie z UE na realizację projektów w wysokości 11,3mld zł.

O jednym z projektów realizowanych w ramach ZPORR opowiedziała Pani Danuta Łuniewicz-Koper Pierwszy Zastępca Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie. Szczegółowo przedstawiła problemy przy realizacji projektu - "Remont i przebudowa Pałacu pod blachą w Zespole Zamku Królewskiego w Warszawie". Łączna kwota wniosku wynosiła 36806040 PLN przy dofinansowaniu z EFRR wynoszącym 27219750 PLN.

Występ muzyków Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy zakończył część oficjalną konferencji podsumowującą realizację Zintegrowanego Projektu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który zmienił oblicze naszego kraju i rynek koniecpolski. Mam nadzieję, że z kolejnych funduszy przewidzianych na lata 2007 -2013 władze miasta i gminy Koniecpol również będą umiały skorzystać.

Jerzy Zakrzewski

Miejsce konferencji - Zamek Królewski w Warszawie Miejsce konferencji - Sala Wielka Ansamblowa
Wystawa nagrodzonych fotorafii - Sala Koncertowa Wystawa nagrodzonych fotorafii - Sala Koncertowa
Światło ZPORR na koniecpolskim rynku, Jerzy Zakrzewski, Nagroda internautów Przy 'Świetle ZPORR na koniecpolskim rynku'
Laureaci konkursu fotograficznego z Panią minister Elżbietą Bieńkowską i Panem podsekretarzem stanu Krzysztofem Hetmanem